Požadavky banky na technologii transakce

Další řada požadavků banky, které je třeba vzít v úvahu při hledání nemovitosti-požadavky na technologii transakce. Hlavní body, v nichž jsou tyto požadavky kladeny na banky jsou:

Výpočty transakce.


V tomto důležitém bodě mohou mít požadavky bank značné regionální rozdíly. Například praxe na trhu s nemovitostmi vznikla tak,že výpočty jsou prováděny převážně v hotovosti, prostřednictvím depozitáře banky-věřitele. Jedná se o druh hotovostního akreditace, kdy jsou peníze vloženy do buňky kupujícím před transakcí a po ukončení registrace jsou vybírány prodávajícím za předpokladu, že banka předloží registrační osvědčení. Rizika v takovém systému prakticky neexistují, a to pro všechny zúčastněné strany, včetně banky.
V některých oblastech se výpočty provádějí i když v hotovosti, ale často bez použití buňky. Kupující se počítá s prodávajícím zcela v den podpisu kupní smlouvy. Taková je tradice. A pokud Moskevský prodejce, který čeká na získání finančních prostředků přímo v den podpisu smlouvy, den před transakcí oznámit, že finanční prostředky budou v buňce před dokončením registrace transakce, transakce se musí uskutečnit.

Schéma vypořádání před transakcí obsahuje určitá rizika, protože registrace práv může být pozastavena a prodávající peníze již obdržel. Ne všechny banky jsou na to připraveny, ale mnozí jsou nuceni přizpůsobit se zavedeným zvyklostem obchodního obratu a používat různé metody snižování rizik, včetně zapojení renomovaných realitních společností v regionu jako ručitele.

Kupodivu, ve většině případů se výpočty provádějí v civilizované podobě:
  1. V cizí měně, ne v cizí měně.
  2. Prostřednictvím banky, bezhotovostním převodem.
V tomto případě se někde převod provádí v den podpisu smlouvy, a někdo-po státní registraci transakce. A počet regionů, kde se výpočet provádí po transakci nebo v režimu akreditivu, rychle roste, jak se na tyto trhy hypoteční banky, s jejich technologií a požadavky.

Samozřejmě, hypoteční makléř by měl být informován a obecně o zavedeném pořadí výpočtů v jeho regionu, a o zvláštnostech výpočtů používaných každou z bank působících v tomto regionu. Měna vypořádání - také velmi zásadní bod.

Okamžik právního osvobození bytu

Důležitým bodem je přítomnost registrovaných (tj. registrovaných) osob v objektu v době jeho pořízení kupujícím-dlužníkem. Například, banka může odmítnout půjčit zařízení, ve kterém jsou registrovány nezletilé nebo v péči osoby. A požadovat souběžné provedení dvou transakcí:
  •  transakce nákupu a prodeje bytu, ve kterém jsou registrovány tyto nezletilé;
  •  transakce pořízení objektu, ve kterém plánují bydlet v budoucnu.
Další možnost: prodávající obdrží finanční prostředky z prodeje objektu pouze po propuštění z bytu, tj. po jeho právní osvobození.

Tyto podmínky by měly být také projednány stranami předem, v okamžiku rozhodnutí o prodeji nemovitosti hypotečnímu Kupci.